Условия за ползване

Условия за ползване

1. Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата и задълженията им при използване на информацията и услугите в сайта. Всеки потребител, работещ със сайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в сайта до напускането му.

2. Сайта www.smartserviz.com е интернет сайт на фирма Смарт Сервиз ООД и има за цел да представи продуктите и услугите, които фирмата и нейните партньори предлагат на пазара. За всички продукти, които се предлагат на интернет сайта, Смарт Сервиз ООД е оторизиран дилър или представител на директните вносители.

3. Смарт Сервиз ООД си запазва правото да извършва промени в Общите Условия без предварително известие. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички клиенти и ползватели на сайта. Във всеки един случай на промяна на Общите Условия Смарт Сервиз ООД ще информира за това чрез публикуването на промените в сайта си. В този смисъл всеки клиент има задължение да проверява за евентуални промени на Общите Условия при всяко ползване на сайта.

НАДЗОРНИ ОРГАНИ

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15,

тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519

факс 02/91-53-525

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

(3) Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. “Витоша” №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Email: cpcadmin@cpc.bg

Уеб сайт: www.cpc.bg

УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА

1. За да направите поръчка трябва да сте лице на или над 18 години, или юридическо лице. Препоръчително е да се регистрирате в сайта, но регистрацията не е задължително условие. Смарт Сервиз ООД се ангажира да не разпространява информацията с личните ви данни извън фирмата и лицата или агенциите, наети от фирмата да събират, класифицират и обработват информация за нея.

2. Потребителите се ангажират да не предоставят данните си за достъп (име и парола) до личния си профил, както и информацията, съдържаща се в техния профил.

3. Смарт Сервиз ООД си запазва правото да прекратява регистрация на потребител, да премахва или редактира съдържание, да отказва достъп или изпълнение на поръчки по свое усмотрение, ако сметне, че това би било в ущърб на фирмата по какъвто и да е начин. Смарт Сервиз ООД не носи отговорност за каквито и да е вреди, които клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

4. Смарт Сервиз ООД си запазва правото, наличността и сроковете на доставка, да се доуточняват по телефон или e-mail, в момента на обработка на поръчката. С изпращането на поръчката клиентите разрешават на Смарт Сервиз ООД да се свържат с тях пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или при сключен договор от разстояние. Всеки добавен в количката за покупки продукт може да бъде купен, ако е наличен. Добавянето на продукти в количката за покупки без да се приключи поръчката не гарантира запазване на продуктите за клиента или регистрира поръчка.

5. Цените в сайта са в лева с начислена ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси. Ако стойността на поръчката е по-малка от 99.00лв, то дължимите такси за доставка и застраховка се поемат от клиента (дължима сума на доставката с таксите се показва след въвеждане на точния адрес на клиента), ако поръчката е над 99.00лв доставката и дължимите такси са за сметка на Смарт Сервиз ООД.

6. Вариантите за разплащане за онлайн поръчки са – по банков път, с наложен платеж (при доставка с куриерска фирма, се плаща дължимата сума на куриера, доставил стоката), чрез картово плащане на eBorica или на изплащане през Уникредит . Начините за плащане на място в магазина са в брой. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Смарт Сервиз ООД не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от клиентът или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от български лева.

7. При поръчка потребителят посочва основните параметри според дадените в сайта възможности: бройка, производител, начин на доставка, цвят, модел и др. Потребителят задължително посочва точен адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката. Служителите на Смарт Сервиз ООД задължително потвърждават поръчката по телефона и ако клиентът не отговори или не върне обаждане, то поръчката му става невалидна и няма да се изпълни. Ако клиентът е потвърдил поръчка и не я е взел от магазина или от спедиторските фирми, както и не е предупредил служителите на фирмата, то той става некоректен клиент, като Смарт Сервиз ООД запазва правото си да не изпълнява последващи негови поръчки.

8. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като служител на Смарт Сервиз ООД се свърже с него по телефон или e-mail.

9. Потребителят е съгласен, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.

10. Характеристиките или цените на продуктите, описани в сайта www.smartserviz.com, могат да бъдат промeняни по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които Смарт Сервиз ООД предварително се извинява на своите клиенти. Възможно е също, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни.

11. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано за определен продукт в сайта. При положение, че даден артикул е с невъзможна доставка поради изчерпване на складовите наличности и не само, единствената отговорност на Смарт Сервиз ООД е да върне евентуално получената предварително цена на стоката или услугата в най-кратки срокове.

ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКА

1. Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:

видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания;
възникнал дефект по време на транспортирането;
цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;
неспазен срока на доставка.

Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на продуктите в случай, че се откаже от договора от разстояние и заяви това в срока за отказ. Този срок започва да тече от датата на получаването на закупения продукт от клиента или трето опълномощено лице, различно от превозвача.

2. Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗП (Закон за защита на потребителите и за правилата на търговия), клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.

3. Когато стоката е подменена при доставката и това е невъзможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед и се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи.

4. По силата на чл. 50 от ЗЗП потребителят може да упражни правата си в 14 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.

ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

1. Съгласно чл.52 ал.1 и ал.2 от ЗЗП, потребителят има правото да уведоми Смарт Сервиз ООД в писмен вид, чрез писмо или имейл, като трябва да изпрати неговото име, географски адрес и ако има такива, телефонен номер и електронен адрес, че се отказва недвусмислено от покупка без да дължи неустойка и без да посочва причина, в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на продукта (чл. 50 от ЗЗП) или в случай на представяне на услуги – от датата на сключване на договора.

2. При връщането на продукти, чиято опаковка е повредена или непълна, показва следи от износване, драскотини, охлузвания, токов удар, без аксесоари, без гаранция, Смарт Сервиз ООД си запазва правото да реши дали да приеме връщането.

3. Съгласно законното право при връщане на продукта съгласно чл. 54, възстановяването на стойността, ще бъде в рамките на 14 дни. Начините на възстановяване на парите са следните:

Плащания, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането.
Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банков път на сметка предоставена от клиента, ако е юридическо лице, задължително фирмена сметка.
Плащанията по лизингови схеми – след прекратяване на договора за потребителски кредит и преизчисляване на вноските по кредитите – по банковата сметка, от която са постъпвали сумите за вноските по кредита или по друг начин, определен от банката, отпуснала кредита.
4. Потребителят можете да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.

Изключения:

1. Следните категории продукти могат да се връщат, само в ситуацията да са запечатани:

• Запечатани компютърни програми, софтуер, игри

• Запечатани звукозаписи или видеозаписи

2. Следните категории продукти не могат да се връщат:

• стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Смарт Сервиз ООД и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

• стоки, изработени по поръчка или съобразно неговите индивидуални изисквания, включително и компютърни конфигурации;

• запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

• запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

• персонализирани продукти

ГАРАНЦИИ

1. Всички продукти, които се продават през сайта www.smartserviz.com, се възползват от условия за гаранции, съгласно закона и от търговските политики на производителя.

2. Дефектните продукти се приемат в сервизния център на фирмата на адрес: 6000 гр. Стара Загора, бул. Митрополит Методи Кусев 4

3. Стоките, задължително следва да бъдат придружени от оригинална гаранционна карта и платежен документ.

4. Изпращането чрез куриер към сервизния център на Смарт Сервиз ООД е за сметка на клиента.

5. Мерките за изпълнение на гаранцията могат да бъдат: ремонт на продукта, частична или цялостна замяна, възстановяване на стойността на продукта, ако не е възможно друго решение.

6. Във всички изброени случаи срокът за изпълнение на гаранцията е максимално 30 дни.

7. След привеждането на продукта в изправно състояние, клиента ще бъде уведомен и може да вземе стоката си от сервизния център.

8. Изпращането чрез куриер на готовия артикул към клиента е за сметка на Смарт Сервиз ООД.

9. Смарт Сервиз ООД предоставя на своите клиенти и извънгаранционен сервиз.

10. Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите.(https://kzp.bg/koi-sa-vidovete-pomiritelni-komisii) При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС.(линк https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG) Казаното в настоящия раздел се отнася за лица притежаващи качеството на потребители по смисъла на чл. 13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

11. Поправката/ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Смарт Сервиз ООД да приведе стоката в съответствие с Договора за продажба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на клиента и се извършва в срок, уговорен между страните.

12. Относно жалби и оплаквания свързани със закупената стоката и/или услуга, клиентите имат на разположение формуляра за контакт на страницата, които ще се разгледат в най-кратък срок от служителите на фирмата.

ВЪЗЛАГАНЕ И ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Смарт Сервиз ООД може да възложи на трети лица услугите по изпълнението на поръчките, запазвайки винаги отговорността пред клиента за всичките си задължения, поети по договор.

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Предоставената информация и снимков материал са предмет на авторско право. Зареждането или отпечатването на страници от сайта е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на сайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение от Смарт Сервиз ООД

2. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без негово съгласие.

3. Потребителите нямат право да разпространяват чрез сайта порнографски материали, снимки или други материали, обекти на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

ОТГОВОРНОСТИ

1. Смарт Сервиз ООД не носи отговорност за възможни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в сайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този сайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

2. Смарт Сервиз ООД не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържаща се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки).

3. Смарт Сервиз ООД не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в сайта. Смарт Сервиз ООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна www.smartserviz.com

4. Смарт Сервиз ООД не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности и неточности в информацията за стоката, подадена от производителя и вносителя.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

1. Съгласно изискванията на Конвенция 108 за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни и Закона за защита на личните данни в Република България, Смарт Сервиз ООД е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.

2. Целта на събирането на данните е: Поддържане на акаунта на клиента, включително регистриране на поръчки в базата на фирмата, изпращане на поръчаните продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с клиенти по повод техните поръчки или разглжедане на исканията им. Изпращане на периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

3. Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на акаунт и/или поръчка, клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на Смарт Сервиз ООД и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени без териториално и/или времево ограничение от Смарт Сервиз ООД, партньорите и съдружниците му за дейности като, но не само, търговски дейности, за промоции на продуктите и услугите, маркетинг, реклама, за медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на потребителя. Също така, клиентът си дава изричното и недвусмислено съгласие тези данни да могат да бъдат прехвърляни на и обработвани от Смарт Сервиз ООД, негови свързани лица, партньори и други трети лица в страната.

4. Всеки клиент се счита за уведомен с настоящите Общи Условия, че са му гарантирани правата, предвидени относно обработката на личните данни, съответно правото на информираност, и правото да променя личните си данни и да бъде забравян.

5. Клиентът се съгласява и разрешава на Смарт Сервиз ООД да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответсвие със закона. Такива дружества са: техническа поддръжка на сайта, техническа подръжка на счетоводно складовия софтуер, доставчици на маркетингови услуги, куриери, предоставящи разплащателни/банкови услуги, телемаркетинг или други услуги, предоставяни от дружества, с които Смарт Сервиз ООД може да развива общи програми за офериране на пазара на предлаганите от него или от партньорите му Стоки и Услуги, застрахователни дружества.

6. Чрез попълването на полета за поръчка на www.smartserviz.com и съответно предоставянето на личните данни, включително и ЕГН, с цел получаване на кредит, клиентът изразява съгласието си юридическите лица, с които е сключил договор за кредит относно предлаганите стоки на кредит (включително БНП Париба Лични Финанси) да обработват личните му данни за справки, съдържащи се в базата данни на съответното лице.

7. Личните данни на клиентът може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

ОТГОВОРНОСТ

1. Смарт Сервиз ООД не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиентите вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на дружеството.

2. Смарт Сервиз ООД не носи отговорност за неизпълнението на задълженията си в договори, ако това неизпълнение е резултат от фактори извън контрола на фирмата. В тези случаи Смарт Сервиз ООД се задължава да информира клиента и да вземе всички мерки, за да се ограничат последиците от неизпълнението на договора.